Phần mềm

BioTime 8.0

BioTime 8.0

Giá: Liên hệ
ZKBio WDMS

ZKBio WDMS

Giá: Liên hệ
BioTime 8.0

BioTime 8.0

≫ Phần Mềm Quản Lý Chấm Công Trên Nền Tảng Website

≫ Hỗ Trợ Nhiều Dạng Chia Ca

≫ Nhân Viên Tự Thao Tác & Quản Lý

≫ Tự Động Xuất Các Dạng Báo Cáo Chấm Công

Giá: Liên hệ
ZKBio WDMS

ZKBio WDMS

ZKBio WDMS – Phần Mềm Quản Lý Dữ Liệu Trung Gian

≫ Xuất nhập thông tin bằng USB

≫ Tự động nhập thông tin nhân sự

≫ Mô-đun MDT

≫ Cài đặt Email

≫ Cài đặt bảo mật đăng nhập & Mật khẩu

Giá: Liên hệ

Hotline

028 3834 2217