Lối đi bộ

TS1200 Series

TS1200 Series

Giá: Liên hệ
TS2100 Series

TS2100 Series

Giá: Liên hệ
TS2200 Series

TS2200 Series

Giá: Liên hệ
FBL5000 Pro

FBL5000 Pro

Giá: Liên hệ
SBTL9000

SBTL9000

Giá: Liên hệ
SBT2000S

SBT2000S

Giá: Liên hệ
SBTL6000

SBTL6000

Giá: Liên hệ
FBL6000 Pro

FBL6000 Pro

Giá: Liên hệ
SBTL8033

SBTL8033

Giá: Liên hệ
ZN-TH01

ZN-TH01

Giá: Liên hệ
FBl4000

FBl4000

Giá: Liên hệ
SBTL8000

SBTL8000

Giá: Liên hệ
SBTL5000

SBTL5000

Giá: Liên hệ
FHT2400 series

FHT2400 series

Giá: Liên hệ
SBTL3200

SBTL3200

Giá: Liên hệ
TS1200 Series

TS1200 Series

TS1200 Series

Giá: Liên hệ
TS2100 Series

TS2100 Series

Cổng Xoay 3 Càng Tripod TS2100 Series

Giá: Liên hệ
TS2200 Series

TS2200 Series

TS2200 Series

Giá: Liên hệ
FBL5000 Pro

FBL5000 Pro

Cổng chắn Flap ra vào – FBL5000 Pro Series

Giá: Liên hệ
SBTL9000

SBTL9000

Cổng Kiểm Soát Lối Vào Swing SBTL9000

Giá: Liên hệ
SBT2000S

SBT2000S

SBT2000S Cổng Phân Làn Swing Barrier

Giá: Liên hệ
SBTL6000

SBTL6000

Cổng chắn Swing với thiết kế module – SBTL6000

Giá: Liên hệ
FBL6000 Pro

FBL6000 Pro

Cổng chắn Flap với thiết kế module – FBL6000 Pro

Giá: Liên hệ
SBTL8033

SBTL8033

Cổng chắn Swing kết hợp phát hiện thân nhiệt – SBTL8033

Giá: Liên hệ
ZN-TH01

ZN-TH01

Portable Blackbody Camera – ZN-TH01

Giá: Liên hệ
FBl4000

FBl4000

Cổng chắn Flap lối vào FBL4000 Pro Series

Giá: Liên hệ
SBTL8000

SBTL8000

Cổng Kiểm Soát Phân Làn Swing Barrier – SBTL8000

Giá: Liên hệ
SBTL5000

SBTL5000

Cổng kiểm soát lối vào swing- SBTL5000 Series

Giá: Liên hệ
FHT2400 series

FHT2400 series

Cổng xoay full chiều cao zkteco – FHT2400 Series

Giá: Liên hệ
SBTL3200

SBTL3200

Cổng chắn swing lối vào -SBTL3200 Series

Giá: Liên hệ

Hotline

028 3834 2217