Green Label

G4 Pro [TI]

G4 Pro [TI]

Giá: Liên hệ
G4[TI]

G4[TI]

Giá: Liên hệ
G4[TD]

G4[TD]

Giá: Liên hệ
G4[QR]

G4[QR]

Giá: Liên hệ
G4 Pro [TI]

G4 Pro [TI]

Chấm Công Kiểm Soát Truy Cập G4 Pro[TI]

Giá: Liên hệ
G4[TI]

G4[TI]

Thiết bị nhận dạng khuôn mặt đa sinh trắc học & phát hiện nhiệt độ hình ảnh nhiệt trên nền tảng Android – G4[TI]

Giá: Liên hệ
G4[TD]

G4[TD]

Thiết bị nhận dạng khuôn mặt đa sinh trắc học & phát hiện nhiệt độ – G4[TD]

Giá: Liên hệ
G4[QR]

G4[QR]

Thiết bị nhận dạng khuôn mặt đa sinh trắc học Android với máy quét mã QR – G4[QR]

Giá: Liên hệ

Hotline

1900 545416