link8 link7 link5 link6
TÌM KIẾM
Thống Kê
 105 Hôm nay
 222 Tuần
 2.634 Tháng
 2.734 Năm
 2.734 Tổng cộng
1 Online
TIN TỨC MỚI
Giải Pháp Hội Nghị Truyền Hình HDVC Panasonic
Giải Pháp Hội Nghị Truyền Hình HDVC Panasonic. Ø     Phù hợp với Công ty  có nhiều chi nhánh Ø     Giảm Chi phí cho các cuộc hội họp từ...
Phần mềm hỗ trợ lập trình cho tổng đài Panasonic
  - Phần mềm hỗ trợ lập trình tổng đài KX-TES824 : DOWNLOAD   - Phần mềm hỗ trợ lập trình tổng đài KX-TDA,TDE : DOWNLOAD
  X-PLUS : http://giaiphap.bestddns.com:8082 - Tên truy cập: USER - Pass đăng nhập:...

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Và Phát Triển

GIẢI PHÁP
Giải pháp cho bệnh viện
Giải pháp dành cho bệnh viện sử dụng hệ thống tổng đài NS300: Download 
Giải pháp cho giáo dục
Giải pháp dành cho giáo dục sử dụng hệ thống tổng đài Panasonic   STT Chi tiết Download 01 Tài liệu giải pháp cho...
Giải pháp cho nhà xưởng
Tài liệu giải pháp cho nhà xưởng sử dụng hệ thống tổng đài panasnonic  : Download